Trasa przyrodnicza

Zwiedzanie
  • Zwiedzanie
  • 1 / 5
  • 0 / 5
  • Bezpłatna

Opis

Trasa przyrodnicza

Gmina Mosina to wyjątkowe miejsce ze względu na charakter i lokalizację. Znaczna część gminy to tereny zielone wchodzące w skład Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Rzeźba terenu jest efektem zlodowacenia bałtyckiego kształtującego charakterystyczny układ regionu. Park Narodowy i Krajobrazowy, a także Rezerwat Krajkowo zostały utworzone w celu ochrony regionalnego krajobrazu - starorzecza Warty i form polodowcowych. Te obszary chronią także miejsca lęgowe ptaków, drzewa pomnikowe, zbiorowiska roślinne, rzadkie gatunki ssaków i roślin.
 

Autor