Zostań naszym partnerem!

Twórz ścieżki zwiedzania i przeglądaj anonimowe statystyki!


W każdym mieście szukamy partnera strategicznego w postaci organizacji turystycznej lub odpowiedniego referatu urzędu miasta.

Analizując rynek zauważyliśmy znaczące niedoskonałości istniejących rozwiązań. Dedykowane aplikacje są drogie w wykonaniu i utrzymaniu, a w większości wypadków są także wątpliwej jakości. Systemy wypożyczalnych audioguidów cechują się koniecznością dbania o sprzęt i trudnością ich aktualizacji. Zewnętrzne, niezależne aplikacje są zwykle lepszej jakości, ale są płatne dla turysty a miasto nie ma żadnego wpływu na ich zawartość.

Tworząc naszą platformę chcieliśmy wyeliminować wszystkie te wady. Nasze rozwiązanie jest darmowe zarówno dla miasta, jak i turysty. Każda jednostka decyduje o zawartości ścieżek na swoim terenie. Administracja trasami, zdjęciami, plikami audio jest prosta i intuicyjna. Przede wszystkim jednak przy tworzeniu naszej platformy największy nacisk kładziemy na współtworzenie produktu. Chcemy, aby podążał on w kierunku, którego branża turystyczna potrzebuje. Chcemy korzystać z doświadczenia organizacji zajmujących się tą tematyką od lat. Dlatego w każdym mieście szukamy partnera strategicznego w postaci organizacji turystycznej lub odpowiedniego referatu urzędu miasta.

W zamian oferujemy możliwość bezpłatnego tworzenia (lub przenoszenia już istniejących) ścieżek zwiedzenia, a także dostęp do anonimowych statystyk i raportów. Zapewniamy również, że na rozwój tego oprogramowania decydujący wpływ mają Państwa opinie i zapotrzebowanie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt na