Orłowo historyczne

Posłuchaj Gdyni
  • Posłuchaj Gdyni
  • 1,3 Godziny
  • 11 / 12
  • 0 / 12
  • Bezpłatna

Uruchom trasę

Opis

Orłowo historyczne

Orłowo jest obecnie jedną z najbardziej rozpo­znawalnych dzielnic Gdyni. Niegdyś był to jednak pozbawiony własnej nazwy i zamieszkały przez kilka rodzin przysiółek rybacki koło dworu Kolibki. Od końca XIX wieku Orłowo z przystani rybackiej zaczęło się przekształcać w letnisko. Zaczęto budować kolejne pensjonaty i wille, a także obiekty obsługujące kuracjuszy. W 1931 roku utworzono gminę Orłowo Morskie, którą cztery lata później włączono do Gdyni.
Dzięki wspomnieniom mieszkańców Orłowa, rybaków i dawnych uczniów będziemy mogli poznać Orłowo jako miejsce pracy pokoleń rybaków, cel przyjazdu letników, a także siedzibę pierwszej gdyńskiej koedukacyjnej szkoły średniej.
    


Projekt „Posłuchaj Gdyni – historia mówiona w przestrzeni miejskiej” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

      
 
Nagrania i zdjęcia, które są częścią zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, zostały udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-ND).

Autor

Muzeum Miasta Gdyni