Droga Krzyżowa

Zwiedzanie
  • Zwiedzanie
  • 1,2 Godziny
  • 0 / 14
  • 0 / 14
  • Bezpłatna

Opis

Droga Krzyżowa

Droga krzyżowa na Kalwarii rozpoczyna się wyjściem z kościoła klasztornego i procesją do Kaplicy Piłata. No czele procesji niesione są chorągwie kalwaryjskie oraz krzyż. Przystanki Drogi Krzyżowej przypadają przy głównych kaplicach Kalwarii. 
Misterium Męki Pańskiej organizowane w Wielki Tydzień stanowi połączenie uroczystości religijnej z inscenizację teatralną okazującą Mękę Jezusa Chrystusa. Wielkie wrażenie na widzach wywiera szczególnie moment przybicia Chrystusa do krzyża i scena Jego śmierci. Dzięki wysokim walorom duchowym i artystycznym inscenizacje zyskały duży rozgłos i uznanie, przyciągając coraz liczniejsze grono wiernych. W misterium grają członkowie grupy teatralnej Misternicy Kaszubscy, działającej przy Wejherowskim Centrum Kultury. Nową tradycją jest inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, organizowano na ulicach Wejherowa w Niedzielę Palmową.

Autor

UM Wejherowo